1:1 ESOTERISK ASTROLOGI

& HOROSKOPTYDNING

DIN INDRE VEJ, HJEM TIL DIG SELV

"Den primære funktion med Astrologi, er at bevidstgøre mennesker om, hvordan deres liv kan blive mere meningsfuldt, så man kan udfolde ens livsformål og efterlade jorden i bedre stand end da man ankom til den."

- Claus Houlberg

"Astrologi er i sig selv et sprog, et sprog der handler om energi, og esoterisk astrologi kan virke som et bindeled mellem den indre og den ydre virkelighed, og på den måde åbne op for vores forståelse for, hvad der skal til for at vi kan forbinde os med sjælero, inderlighed og dybde i livet."

Claus Houlberg

Spirituel astrologi - den indre vej


"Din esoteriske læsning af mit fødselshoroskop, vakte genklang helt tilbage til min opvækst, på måder hvor jeg følte mig set, bragt i forbindelse med min sjæl og genkendt som mig. Tak, du har en unik gave i din formidling og måde at være på. Det var en yderst behagelig begivenhed også at genhøre din læsning her et par måneder efter. Lysende klar anbefaling herfra, til alle der er interesseret i at kigge indad for at forstå sin verden endnu bedre."
-
Thomas Skjold Munch, Kropsterapeut


1:1 ESOTERISK HOROSKOPTYDNING

Esoterisk Horoskoptydning er en session hvor vi dykker ned i dit fødselsdhoroskop med fokus på udviklings astrologi, spirituel astrologi, livsformål og udfoldelse af potentialer.

I denne session dykker vi ned i dit fødselshoroskop, i hvad du er, hvad du har med dig ind i dette liv og hvor du er henne på din rejse. Det er med DIG i fokus, og ud fra hvad du har med dig af fokus områder og spørgsmål, finder vi sammen ind til de svar du har lagret inde i dig og i dit horoskop - skaber ro, retning, perspektiv og forståelse for DIN vej.
Esoterisk astrologi, også kaldet spirituel astrologi, er et kærligt og klart redskab til en personlige udfoldelse, med fokus på menneskets bevidsthedsrejse og potentiale for udvikling og oplysning.

Det er en rejse indefra og ud, med opmærksomheden på at det indre liv har stor indflydelse for det ydre liv, og det er der vores arbejde begynder.  • Ved en Horoskoptydning med esoterisk tilgang kan vi se den "indre" astrologi, sjælsastrologien og hvor du er på din indre vej, i både det indre og ydre liv.
  • Vi ser på hvor du kommer fra, hvad du kommer af og hvad du kommer ind i livet med.
  • Vi ser på udviklingen af selvet, udfoldelsen af sjælen og udvidelse af bevidstheden.
  • Vi kaster lys på dine mønstre, tendenser, talenter, evner,  udfordringer, løsninger og nye perspektiver.
  • Vi åbner for ny viden og forståelse omkring dig og din måde at være i livet på.
  • Vi ser på dit balancepunkt, mellem gøren og væren, frihed og ansvar, dig og andre...
  • Vi skaber rum for virkeligt at lærer dig selv at kende, og møde dig selv på en ny måde, i et nyt lys og med de kærligste intentioner.

1:1 ESOTERISK HOROSKOPTYDNING
Normal pris: 1250 kr.
Aktuel pris 800 kr. (pris under uddannelse) 
ca. 90 minutter

BOOK SESSION HER

"Din tydning af mit horoskop var så omsorgsfuldt, opløftende og kærligt, og den gav en kæmpe forståelse af mig selv og mine potentialer, men også af de udfordringer jeg har oplevet gennem livet. Jeg forlod dig med så meget ro i kroppen og tillid til livet og med konkrete bud på de områder, som trænger ekstra til min opmærksomhed. Jeg sender dig mine varmeste anbefalinger. Det var den største gave at få din tydning af mit “vejkort” så jeg ikke behøver blive ved med at tage omvejene gennem livet."
- Rikkesofia, Livsforvandling